Tabel voorstelling van een Vennootschapsbalans

Indien een bedrijfsleider/aandeelhouder geldt leent aan zijn vennootschap, dan kan de vennootschap interesten toekennen die voor haar in principe aftrekbaar zijn.

U moet hiervoor een marktconforme intrest hanteren.
Voor 2024 kan u een intrest aanrekenen van 8.02%.
Voor 2023 was dit 5.7%.

Let op: in heel veel bedrijven zie ik het omgekeerde.
De vennootschap leende geld aan de zaakvoerder. 

Heel dikwijls beseft de zaakvoerder dit niet:

  • Hij betaalde privéfacturen met de rekening van de vennootschap: de boekhouder boekt deze kosten NIET als bedrijfskosten maar als een lening van de vennootschap aan de zaakvoerder.
  • De vennootschap stopte met loon uitbetalen, omdat daarom sociale bijdragen en inkomstenbelastingen moeten betaald worden en omdat die loonkost afgetrokken wordt van het bedrijfsresultaat.
    • Door de vennootschap een lening te laten geven aan de vennootschap, blijven het balanstotaal en het bedrijfsresultaat hoger.
    • Dit is gevaarlijk: de zaakvoerder heeft later meestal heel veel bruto loon nodig, om deze lening te vereffenen aan de vennootschap.
    • Bedrijven die leningen moeten geven aan hun zaakvoerder, hebben een hoog risico op faling. Banken en zakelijke partners kijken dit na op je neergelegde jaarrekening. 

Alles bij mekaar : je kan dus beter als zaakvoerder voldoende geld in je vennootschap storten als lening.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.