Op een zonnige zondagnamiddag krijg ik een berichtje van mijn huisbank dat ze me willen helpen: alle B2B invorderingen kan ik via hen doorgeven aan een organisatie, die kosteloos mijn invordering gaat innen.

Sinds 2 juli 2016 is de Invordering van Onbetwiste Schulden van kracht
Deze administratieve procedure is in veel gevallen efficiënter, sneller en goedkoper dan de klassieke invordering via de rechtbank. De resultaten zijn indrukwekkend: slechts 1% van de facturen wordt betwist, en in 81% wordt de factuur binnen de 9 weken betaald.
Omdat er meestal geen beslag nodig is, kan je deze procedure ook volgen met ondersteuning van een advocaat, gespecialiseerd in handelsrecht en insolventierecht.

Gelukkig heb ik zelf geen probleem met mijn klanten, maar voor ondernemers die zelf achterstal hebben bij hun leveranciers, hun sociaal secretariaat of bij de fiscus, kan dit door alle gevolgen van de Covid-crisis wel eens ‘aanslaan’.

Bij verder onderzoek van het bankbericht (van hierboven) kom ik terecht bij een gerenommeerd deurwaarderskantoor, dat op hun website het protocol uitlegt.

 • Ik kan vrij eenvoudig het BTW nummer van mijn schuldenaar – klant doorgeven met een kopie van de onbetaalde factuur, samen met de algemene voorwaarden en factuurvoorwaarden. Binnen de 4 uur krijg ik een bericht van aanvaarding van de opdracht.
 • Binnen de 4 dagen bezoekt de deurwaarder (dit zou dus ook een advocaat kunnen) de klant om de aanmaning voor betaling te betekenen en voor een solvabiliteitsonderzoek.
 • De klant heeft 1 maand + 8 dagen om te betalen, een afbetalingsplan voor te stellen of de factuur te betwisten.
 • Indien de klant niet reageert, kan de deurwaarder (of advocaat) een proces-verbaal van niet-betwisting indienen bij de magistraat. De magistraat controleert het dossier en verklaart het proces-verbaal uitvoerbaar. De aangestelde deurwaarder kan dan onmiddellijk de uitvoering starten.
 • Hij betekent een bevel tot betalen en legt eventueel beslag op inboedel, bankrekeningen en voertuigen.
 • De volledige procedure is kosteloos: de leverancier ontvangt 100% van zijn factuurbedrag.

Leverancierskrediet was jarenlang de eenvoudigste vorm van krediet.

Als ondernemer hoefde je het niet eens vragen : zolang de leveranciers de achterstal aanvaart, is er een krediet, bewijs van vertrouwen.

Nu door Covid heel wat bedrijven leveranciers zelf krap zitten in bedrijfskapitaal, kan deze bal sneller gaan rollen. De leverancier geraakt bijvoorbeeld zelf onder druk van eigen leveranciers, sociale kas of fiscus en maakt dan sneller gebruik van deze eenvoudige IOS-procedure.

De bedrijfsklanten willen zelf niet in zo’n invorderingsprocedure geraken en gaan proactief hun klantenvorderingen versneld innen. Het valt me trouwens op dat de modernste factuurvoorwaarden heel korte betaaltermijnen en periodes voor het betwisten van de factuur omschrijven. Wie zijn invorderingsprotocol nog niet op orde had, zal dit binnenkort wel optimaliseren.

Wat kan je zelf doen als ondernemer met veel achterstallige betalingen?

 • Bereken je behoefte aan bedrijfskapitaal: hoeveel geld heb je nodig om de zaak draaiende te houden?
  Maak de som van je voorraad + klantenvorderingen en trek er je leveranciersschuld van af? Kan je bedrijf het saldo financieren met eigen middelen?
 • Vraag tijdig een extra kredietlijn voor bedrijfskapitaal bij je bank: met een geactualiseerde boekhouding kan je solvabiliteit, rendabiliteit en kredietwaardigheid aantonen. De banken zeggen dat ze 90% van de vragen nog inwilligen.
 • Je kan ook zelf uitstel van aflossing vragen: Uitstel van aflossing kan op verschillende manieren met een verschillend effect op je kaspositie..
 • Kijk nu even de ouderdomsanalyse van uw klantenvorderingen na in uw boekhouding: Laat je facturen alleszins niet verjaren. Je kan de verjaring ook voorkomen. Vraag tijdig advies aan een advocaat, gespecialiseerd in handelsrecht en insolventie.
 • Bij nieuwe offertes laat je de klant best ondertekenen bij aanvaarding, zodat er later geen discussies ontstaan. Laat tegelijk de algemene voorwaarden en de factuurvoorwaarden ondertekenen.
  Indien er reeds bij bestelling een betalingsregeling wordt afgesproken, dan leg je dit best schriftelijk vast op discussies te voorkomen.
 • Bij nieuwe verkoop is een voorschot van betaling mogelijk aangewezen: vooral als je denkt dat de klant een kwetsbare balans en resultaatrekening heeft. Je boekhouder kan helpen om dit te beoordelen.
 • Factureer onmiddellijk na levering vanuit je boekhouding: dan voldoet de factuur zeker aan de vormvereisten en kunnen de algemene voorwaarden met de factuurvoorwaarden in bijlage verstuurd worden. Dit voorkomt veel problemen in de toekomst.
  Zorg voor een automatische invorderingsprocedure conform de factuurvoorwaarden: 1e herinnering na afloop van de betaaltermijn, 2e herinnering na 7 dagen + telefoontje, aanmaning met aanrekening van de kosten en uitleg wat de gevolgen zijn wanneer de betaling nog uitblijft, ingebrekestelling.

Als je hier meer over wilt weten, dan kan ik je helpen.

Geraak je er niet rap uit? Dan kan je gerechtelijke bescherming vragen om je schulden over langere termijn te spreiden (bijvoorbeeld 5 jaar).

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.