ordenen van facturen geeft al inzicht

Jaarlijks moet uw onderneming vóór 31 maart de zgn. klantenlisting voor de btw indienen
waarop u/uw boekhouder melding maakt van Belgische btw-nummers waaraan u het jaar ervoor voor meer dan € 250 excl. btw heeft gefactureerd.

Btw-klantenlisting over 2023 deadline 30.03.2024: ook indienen als die nihil is?
De klantenlisting over 2023 is m.a.w. uiterlijk in te dienen op 30.03.2024.

Dient u die niet in of bent u daarmee te laat, dan staan daar behoorlijke boetes tegenover.
Ook als zgn. kleine ondernemer voor de btw moet u die jaarlijkse listing in principe indienen.

Heeft u geen klanten gehad die op de lijst vermeld moeten worden,
én heeft u het vakje in Kader VIII van de periodieke btw-aangifte over het vierde kwartaal 2023 of over december 2023 aangekruist,
dan moet u geen nihillisting indienen.
Bij wijze van tolerantie neemt de Btw ook de in de periodieke btw-aangiften van de eerste drie maanden of van het eerste kwartaal 2024 aangekruiste vakjes in aanmerking. Heeft u dat bewuste vakje niet aangeduid, dan moet u m.a.w. nog wel een nhillisting indienen.

Bent u zgn. kleine ondernemer voor de btw, dan moet u gewoonweg geen listing indienen zo die nihil is.
Vermits u immers geen periodieke btw-aangiften indient, kunt u dat vakje in Kader VIII van de btw-aangifte ook niet aangeduid hebben.

Lees ook

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.