Persoonlijke getuigenis

Mijn vader is opgenomen in het ziekenhuis.
Zijn vergeetachtigheid wordt  nu door een specialist gezien als ouderdomsdementie : dus niet handelbekwaam.

Voor verdere behandeling en zorg moeten er beslissingen genomen worden.
Het zorgprotocol staakt (!) zolang je in zo’n situatie niet kan aantonen wie de wettelijke vertegenwoordiger is. (We wachten nu al 3 weken).

Vandaag herinnerde ik me pas dat hij jaren terug bij een notaris is geweest om iets te regelen.
Na telefonische contactname met notariaat blijkt er inderdaad een levenstestament te zijn opgemaakt.
Nu nog het protocol volgen om daar een kopie van te krijgen en we kunnen hopelijk binnen nog voor het weekend aan de slag.

Er valt veel stress weg.
Leerpunt: ik moet met mijn partner ook dringend een levenstestament maken om nog te kunnen rekenen op menselijke zorg in de toekomst. Ik raad iedereen aan om dit ook te overwegen.

Een levenstestament is een juridisch document waarin iemand zijn of haar wensen vastlegt met betrekking tot medische en persoonlijke zaken voor het geval hij of zij in de toekomst wilsonbekwaam wordt. In een levenstestament kan iemand onder andere aangeven wie zijn of haar belangen zal behartigen, welke medische behandelingen wel of niet gewenst zijn, en hoe financiële zaken moeten worden afgehandeld.

Hier zijn enkele aspecten die doorgaans worden opgenomen in een levenstestament:

  1. Volmacht: De benoeming van een vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld een familielid of een advocaat) die namens de persoon kan optreden bij medische beslissingen, financiële zaken, en andere persoonlijke aangelegenheden.
  2. Medische wensen: Instructies met betrekking tot medische behandelingen, zoals welke medische procedures wel of niet moeten worden uitgevoerd, en onder welke omstandigheden levensverlengende maatregelen moeten worden stopgezet.
  3. Financiële zaken: Richtlijnen voor het beheer van financiële zaken, zoals betaling van rekeningen, beleggingen, en de verkoop van eigendommen, indien de persoon niet meer in staat is om dit zelf te regelen.
  4. Persoonlijke zaken: Eventuele specifieke wensen met betrekking tot persoonlijke zaken, zoals huisdieren, nalatenschap, en uitvaartwensen.

Een levenstestament biedt de persoonlijke gemoedsrust dat zijn of haar belangen zullen worden behartigd volgens zijn of haar eigen wensen, zelfs als hij of zij niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen. Het is belangrijk om een levenstestament op te stellen terwijl men nog wilsbekwaam is, om misverstanden en conflicten te voorkomen.

Wanneer je een levenstestament opstelt, is het belangrijk om relevante personen en instanties op de hoogte te brengen.
Hier zijn enkele suggesties:

  1. Vertrouwenspersoon: De persoon die je hebt benoemd als gevolmachtigde in je levenstestament moet op de hoogte worden gebracht. Deze persoon moet weten dat hij of zij is gemachtigd om namens jou op te treden in geval van wilsonbekwaamheid.
  2. Familieleden: Het is verstandig om je naaste familieleden op de hoogte te brengen van het bestaan van je levenstestament. Dit kan eventuele misverstanden of conflicten voorkomen en zorgen voor een soepel verloop van de zaken in geval van nood.
  3. Huisarts: Het is raadzaam om een kopie van je levenstestament te overhandigen aan je huisarts. Op die manier kan de huisarts op de hoogte zijn van je medische wensen en instructies.
  4. Zorgverleners: Als je regelmatig medische zorg ontvangt, zoals thuiszorg of verpleeghuiszorg, is het belangrijk om ook deze zorgverleners op de hoogte te brengen van je levenstestament.
  5. Bank(en) en financiële instellingen: Indien je gevolmachtigde ook gemachtigd is om financiële beslissingen namens jou te nemen, moet je je bank(en) en andere financiële instellingen informeren over het bestaan van je levenstestament.
  6. Notaris: Het originele exemplaar van je levenstestament wordt meestal bewaard bij de notaris die het document heeft opgesteld. Het is belangrijk om te weten waar het originele document zich bevindt en hoe het kan worden verkregen in geval van nood.

Het is van cruciaal belang om regelmatig te controleren of je levenstestament nog steeds up-to-date is en of de relevante personen en instanties nog steeds op de hoogte zijn van de inhoud ervan.

Advies is noodzakelijk en kost van een paar honderd tot een paar duizend euro.

Voor meer informatie over levenstestamenten in België of Vlaanderen, raad ik aan om contact op te nemen met een notaris of juridisch adviseur.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.