Jaarlijks krijgen we wel ergens een overzichtje van de kostprijs van aardappelen.

Dit jaar worden er opvallende cijfers gebruikt.

Iedere communicatie heeft een doel.
Dit doel bepaalt dikwijls de gehanteerde cijfers.

Wie dit wil interpreteren op mijn rekentool, kan hieronder verder kijken.
De gele cellen kan je naar je bedrijfssituatie aanpassen. 

Update:  ‘uitbetaalde kg per ha’ moet je wel correct uitrekenen.
Dus alle uitbetaalde kgs van bedrijf (na correctie oogstverlies, bewaarverlies en tarra verlies in fabriek)
gedeeld door
alle geplante, verzorgde hectares (geoogste en niet geoogste hectares samengeteld).

Ik heb ook een complexere berekening gemaakt om uit te leggen dat groei er wel degelijk toe doet. 

Neem van het altaar van het verleden alleen het vuur mee.
De as laat je best liggen.

Extra aandacht

 • Actueel: hoeveel % van de aardappelen moeten nog geoogst worden?
  • Wat is het effect van structuurschade en verzuring op volgende teelten? (Dit is ook een kostprijs).
 • Veel kostenfactoren hangen af van je onderhandeling skills.
  • Simuleer eens wat het effect is als je op alle kosten 10% korting en op alle inkomsten 10% premie krijgt.
  • Deelname aan een veilige bedrijfsleidersgroep, die cijfers eerlijk met mekaar deelt, kan helpen.
   • Prijsvergelijking kan veel opbrengen als je het mekaar gunt.
  • Samenaankoop kan je resultaat verbeteren.