Zaakvoerders van een BV of NV die hun aandelen willen overlaten aan derden,
kijken best eens na wat de impact is van de NER-afroming op  hun eigen vermogen of het rendement van hun vennootschap.

Door de afroming van 25% van de NERS , verkleint de productiecapaciteit van hun onderneming.
Hiermee daalt ook de bedrijfseconomische waarde van de veegebonden gebouwen en installaties.
Het herbestemmen van veegebouwen zonder NERS is moeilijker geworden.
De overnemer zal veelal de NERS moeten bijkopen.

In onderstaande tabel kan u simuleren wat dit betekent voor uw eigen vermogen en terugbetaalcapaciteit.

U kan de tabel aanpassen met bedrijfseigen cijfers.

Bespreek met

  • uw milieuadviseur welke beperking dit geeft op uw activiteiten
  • uw boekhouder over de aanpassing van uw businessplan
  • uw makelaar die u terug NERS kan aanbieden
  • uw vertrouwenspersonen hoe u -als overlater of als overnemer-  dit nieuw plan voor de toekomst gaan uitwerken.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.

U kan de toelichting van de VLM nog terug horen op onderstaande video.

Hierin wordt de algemene regel uitgelegd en de mogelijk uitzonderingen zonder 25% afroming

Opmerkelijk:

  1. Bijkomende administratieve taaklast.
    1. Nu is bepaald dat de ondernemers nog eens een zelfde administratie moeten doen, die ze sowieso ergens anders al doen.
    2. UBO-registratie is al jaren verplicht en zou een perfecte oplossing kunnen zijn om die ‘extra’ taaklast te vermijden.
  2. Transitiemanagement in praktijk :