Niet iedereen kan mee met de digitale revolutie

Nog een taak / competentie bij voor de ondernemingen.

Op 26 februari 2024 is de wet die elektronische facturatie tussen Belgische ondernemingen verplicht maakt; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Vanaf 01.01.2026 moet er met een zgn. xml-factuur gewerkt warden die voldoet aan de Europese Peppol-norm (‘Pan-European Public Procurement On-Line’).

Verhoogde fiscale investingsaftrek 120% van de kosten.

Mogelijks moet uw onderneming dan kosten maken voor een nieuw softwarepakket.

U kan de kosten van een factureringspakket om aan de vereisten van die nieuwe wet inzake elektronisch factureren te voldoen, voor 120% aftrekbaar maken.
Het gaat dan bv. om periodieke abonnementskosten voor de factureringspakketten en advieskosten specifiek gemaakt voor de voorbereiding van dee­ facturatieverplichtingen.

De meeste boekhouders hanteren al zo’n pakket en kunnen dus de abonnementskosten voor 120% aftrekbaar maken.

Begin er vroeg genoeg aan, om de boot niet te missen.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.