Een bemiddeling kan een meningsverschil tussen partijen helpen oplossen.

Er zijn echter een paar belangrijke praktische voorwaarden.

 1. De deelnemende partijen moet elk een probleem hebben.
  • Indien één van de partijen zich supersterk voelt en toch zijn slag denkt binnen te halen, dan heeft deze sterkere partij mogelijk niet het gevoel zelf een probleem te hebben.
  • Alle partijen moeten bereid zijn om een stap naar het midden te zetten om tot een oplossing te komen.
 2. Alle partijen moeten overeenkomen om dezelfde bemiddelaar te consulteren.
  • Het grootste gevaar is dat de bemiddelaar door één van de partijen wordt aangewezen, waardoor hij/zij zijn/haar noodzakelijke neutraliteit verliest voor de andere partij(en).
 3. De bemiddelaar moet het zien zitten om de bemiddelingsopdracht te nemen. Dit vraagt veel energie en kennis van de zaken, waar de mensen over discussiëren om ieder standpunt aan de andere partij te helpen vertalen.
  Inleving en vakkennis is een troef, maar kan een valkuil worden waardoor de bemiddelaar ieder moment uit zijn rol kan geduwd door een van de partijen, zodra die uit de bemiddeling wil stappen.

  • Wanneer de bemiddelaar zich niet kan inleven in het belang of de zorg van iedere partij, verliest hij/zij mogelijk de noodzakelijke verbinding om tot een overeenkomst te komen.
  • De bemiddelaar kan zijn/haar voorwaarden opleggen. Als de omstandigheden het eisen, moet de bemiddelaar de kans krijgen om zijn opdracht terug te geven of een pauze in te lassen.
  • De bemiddelaar krijgt kritiek van alle partijen en moet daar tegen kunnen: veiligheidsregels zijn belangrijk.

Bemiddeling is tijdrovend op het tempo van deelnemers.

Bij de start van de bemiddeling moeten partijen zich bewust zijn van het traject.

 • Hebben alle deelnemers voldoende (of genoeg) vertrouwen in hun huidige situatie en het proces?
 • Kunnen alle deelnemers voldoende tijd maken?
 • Is er voldoende inzicht om dit positie van de andere partij te snappen: van mening verschillen kan wél.
 • Zijn er voldoende middelen om de bemiddeling te betalen?
  Als die voorwaarden (vertrouwen, tijd en inzicht) er niet zijn, moet je mogelijk eerst dit zoeken. Er is geen weg omheen.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.

Er zijn verschillende voorwaarden die van waarde zijn om een bemiddeling succesvol te laten verlopen:

 1. Vrijwilligheid: alle partijen moeten vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling en bereid zijn om te onderhandelen en samen te werken.
 2. Vertrouwelijkheid: alle informatie die tijdens de bemiddeling wordt besproken, moet vertrouwelijk blijven en mag niet worden gebruikt in andere procedures of geschillen.
 3. Onpartijdigheid en neutraliteit: de bemiddelaar moet onpartijdig en neutraal zijn en mag geen vooroordelen hebben ten opzichte van een van de partijen. Een goede bemiddelaar is meerzijdig partijdig : dit is moeilijk omdat de deelnemers bij iedere stap gaan checken of de bemiddelaar niet in het geniep naar de andere partij is overgelopen.
 4. Open communicatie: alle partijen moeten open en eerlijk communiceren en bereid zijn om naar elkaar te luisteren.
 5. Actieve deelname: alle partijen moeten actief deelnemen aan de bemiddeling en zich inzetten om tot een oplossing te komen.
 6. Creativiteit: de bemiddelaar moet creatief zijn en verschillende oplossingen kunnen voorstellen om tot een overeenkomst te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is.
 7. Respect: alle partijen moeten respectvol met elkaar omgaan en de mening van de ander waarderen.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, vergroot dit de kans dat een bemiddeling slaagt en de partijen tot een oplossing komen waar iedereen tevreden mee is.

Sommige dingen kan men vergeven, maar niet vergeten. 

Een bemiddelaar kan deelnemers beschermen om uitspraken te doen, die niet meer teruggenomen kunnen worden. Door de uitspraak te herformuleren worden minder bruggen op geblazen.

Je kan niet blijven bemiddelen. 

Wanneer één partij al eens (of meer) bemiddelaars zonder succes stuurde naar de andere partij, daalt de kans op vertrouwen dat de volgende bemiddelaar nu wél lukt.

Tijd kan het probleem groter maken. 
Door lang genoeg te wachten, kan het probleem groter worden, waardoor iedereen overtuigd wordt dat er iets moet veranderen.
Hou er wel rekening mee dat een probleem te groot kan worden om redelijkerwijs op gelost te krijgen.

Als je ervoor kiest om een oplosbaar probleem te laten groeien tot een onoplosbaar drama, kan je er als deelnemende partij voor verantwoordelijk gesteld worden.
In sommige situaties kan de rechtbank een schadeclaim opleggen die veel duurder is dan de investering in een bemiddeling.

Een geslaagde bemiddeling is een zegen voor alle deelnemers.

 • De optimale oplossing voor alle belanghebbenden is aanvaardbaar voor alle partijen.
 • De schade wordt gestopt en hersteld.
 • Iedereen kan vrij verder in zijn leven zonder verlies van tijd en energie.