Bedrijven in nood hebben ook recht op ondersteuning.

Ondernemers met toekomst nemen best contact op met hun eigen boekhouder of een gespecialiseerd consultant.
Ondernemers die echter geen middelen meer hebben om ondersteuning te betalen, hebben echter ook recht op ondersteuning.
Daarvoor verwijs ik door naar www.dyzo.be. Voor land- en tuinbouwers naar www.boerenopeenkruispunt.be

Hieronder vindt u 3 filmpjes die de ondersteuning van vzw Dyzo verder uitlegt.

Unizo beveelt Dyzo aan 
voor ondernemers die door Corona in moeilijkheden zijn geraakt.
Luisterend oor, klankbord en daadwerkelijke hulp om door de crisis te komen.

Dyzo licht toe hoe ze kunnen helpen.
Getuigenis van een lotgenoot, die vertelt
-250 aanmeldingen per maand,
-veel 5 voor en 5 na 12 dossiers.
Begeleiding toegelicht, met positieve resultaten.

Dyzo getuigenis van vrijwilligers wat ze doen.
Onderhandelen over betalingen en beslagen.
Redding van bedrijven via verschillende mogelijkheden.

Voor meer inlichtingen kan u terecht op http://www.dyzo.be

Wil je iemand aanmelden die steun nodig heeft en die geen geld heeft voor advies,
dan kan je dit op hun aanmeldpagina

Land- en tuinbouwers melden zich best aan bij www.boerenopeenkruispunt.be