Over heel de wereld is slechts 2.5% zoetwater, dat dan nog vooral vast zit in ijskappen en gletsjers.
Slechts 1% van het zoetwater zit in meren en rivieren.
Hiervan is dan weer een deel vervuild.

Waterstressindex: België incl. Wallonië heeft een probleem.

“In heel de wereld zijn er – volgens deze studie – maar 22 landen waar er meer tekort is aan water.

Drinkwater komt 50% uit meren en rivieren, 50% uit grondwater

Regen 800-900 liter per jaar

 • 63% verdampt
 • 7% via rivieren en sloten !
 • 25 -30% gaat naar grondwater

Waar zit het in de grond?

 • Ondiep grondwater: laagste niveau in september, hoogste niveau in maart
 • Diep grondwater: zwaar onderdruk door pompen van textiel-, voedingsindustrie, bouw  en landbouw
  Geraakt slecht na decennia aangevuld.

Drinkwater uit zeewater (35 g zout per liter zeewater)?

 • Destillatie: kost 15-30 kWh / 1000 l drinkwater
 • Omgekeerde osmose: kost 2-4 kWh/ 1000 l drinkwater (60 bar druk nodig om osmotisch drukverschil te compenseren).

Voorlopig:

 • huishoudens : verbruik drinkwater verminderen tov ander water
 • industrie: per deelsector analyseren wat verbruikt wordt en wat er kan verminderd worden.