Marktprijzen

De werkelijk haalbare marktprijzen hangen af van kwaliteit, hoeveelheid, homogeniteit, betalingsvoorwaarden en vooral uw onderhandelingsvermogen.
Om de juiste marktprijs te kennen, neemt u best contact op met collega’s.
Het zijn immers hoofdzakelijk de toeslagen en kortingen, die uw marginaal bedrijfsresultaat bepalen.

Om uw risico te beperken, leest u best ook zoveel mogelijk over de marktverwachtingen, contractprijzen en termijnmarktprijzen.

Voor investeringsstudies en rendementsberekeningen gebruikt u best de 5-jaar gemiddelden.

Hier net onder, zie je de termijnmarkten, die een trend aangeven. 

Wisselkoersen rekenprogramma

Over alle sectoren

Aardappelen : bekijk eerst de kostprijs en vergelijk een prijsstijging met uw marge

Energieprijzen: wat je je jaarlijks verbruik en vergelijk het prijseffect op je bedrijfsresultaat.

Bankrentemarkt: maak een simulatie en kijk naar het effect van 0.10% op volledige termijn.

Graan: bekijk eerst de kostprijs en vergelijk een prijsstijging met uw marge

 • Prijsuitwisseling tussen producenten: Whatsapp-groepen

Gewasbescherming : bekijk eerst de kostprijs en vergelijk een prijsdaling met uw marge

 • Prijsuitwisseling tussen producenten: Whatsapp-groepen
 • Samenaankoop met producenten 
  • Samenaankoop via machinering

Groenten : bekijk eerst de kostprijs en vergelijk een prijsstijging met uw marge

 • Termijnmarkt
 • Prijsuitwisseling tussen producenten en rechtstreekse handel: Whatsapp-groepen

Fruit: bekijk eerst de kostprijs en vergelijk een prijsstijging met uw marge

 • Termijnmarkt
 • Prijsuitwisseling tussen producenten en rechtstreekse handel: Whatsapp-groepen 

Meststoffen

 • Terrenet.fr
 • Agrarheute D
 • Groepsaankoop : Whatsapp-groepen
  • samenaankoop via machinering: kunstmest, siloplastiek, 
 • Prijsuitwisseling tussen producenten en rechtstreekse handel: Whatsapp-groepen 

Melk en melkproducten: bekijk eerst de kostprijs en vergelijk een prijsstijging met uw marge

Plantgoed en zaden

Pluimvee : bekijk eerst de kostprijs en vergelijk een prijsstijging met uw marge

Runderen : bekijk eerst de kostprijs en vergelijk een prijsstijging met uw marge

Uien : bekijk eerst de kostprijs en vergelijk een prijsstijging met uw marge

Varkens en biggen: bekijk eerst de kostprijs en vergelijk een prijsstijging met uw marge

Staal index 

Voedergrondstoffen