Marktprijzen

Gepubliceerde marktprijzen geven meestal enkel een markttendens weer.
De werkelijk haalbare marktprijzen hangen af van kwaliteit, hoeveelheid, homogeniteit, betalingsvoorwaarden en vooral uw onderhandelingsvermogen.
Om de juiste marktprijs te kennen, neemt u best contact op met collega’s.
Het zijn immers hoofdzakelijk deze toeslagen en kortingen, die uw marginaal bedrijfsresultaat bepalen.

Om uw risico te beperken, leest u best ook zoveel mogelijk over de marktverwachtingen, contractprijzen en termijnmarktprijzen.

Wisselkoersen rekenprogramma

Over alle sectoren

Aardappelen

Energieprijzen

Bankrentemarkt

Graan

Groenten

Fruit

  • Huidige markt
  • Termijnmarkt
  • Beheerscommité

Melk en melkproducten

Pluimvee

Runderen

Uien

Varkens en biggen

Staal index

Voedergrondstoffen