Marktprijzen

De werkelijk haalbare marktprijzen hangen af van kwaliteit, hoeveelheid, homogeniteit, betalingsvoorwaarden en vooral uw onderhandelingsvermogen.
Om de juiste marktprijs te kennen, neemt u best contact op met collega’s.
Het zijn immers hoofdzakelijk deze toeslagen en kortingen, die uw marginaal bedrijfsresultaat bepalen.

Om uw risico te beperken, leest u best ook zoveel mogelijk over de marktverwachtingen, contractprijzen en termijnmarktprijzen.

Wisselkoersen rekenprogramma

Over alle sectoren

Aardappelen

Energieprijzen

Bankrentemarkt

Graan

Groenten

Fruit

  • Huidige markt
  • Termijnmarkt
  • Beheerscommité

Melk en melkproducten

Pluimvee

Runderen

Uien

Varkens en biggen

Staal index

Voedergrondstoffen