De landbouwpacht wetgeving is complex.
De pachten zijn geplafonneerd.

Eigenaars en pachters zoeken naar een eenvoudige manier om die maximum pacht te berekenen.
Daarom is er een eenvoudige rekentool gemaakt voor eigenaars, pachters , hun notaris en landbouwadvocaat, die de originele pachtcontracten kunnen beoordelen.
Let op : Opgelet, na een eerste verlengde pachtperiode wordt de pachtprijs teruggebracht tot de normale pachtprijs.

Deze rekentool is nu onderdeel van het online programma Vastgoed in cijfers.

Er is al verschillende jaren sprake van een vernieuwing van de pachtwet.
Wellicht komt die nieuwe pachtwet er nog voor 1 januari 2022. de zomer van 2023.

  • Vraag is alleen wanneer gaan de modaliteiten dan in? De huidige pachtcoëfficiënten geldig tot 2022.
  • Welk deel van de lopende contracten zullen beïnvloed worden door de nieuwe pachtwet (opzeg gepensioneerden?)
  • Zal dit interessant genoeg zijn voor de alternatieven van erfpacht en seizoenpacht?
  • Welke landbouwers (definitie toelating en uitsluitingen) kunnen er beroep op doen? (nieuwe landbouwers?)

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.