Eenvoudige rekentool om vruchtgebruik en blote eigendom te berekenen.

Wanneer ondernemers onder familie spreken over verkoop, schenking of vruchtgebruik,
bestaat er altijd de mogelijkheid om de blote eigendom en het vruchtgebruik te verdelen.
Dit biedt veel voordelen.

De waardering van het vruchtgebruik hangt af van de periode, waarin die bestaat.
Bij familieoverdracht gat men ervan uit dat het vruchtgebruik blijft bestaan zolang de vruchtgebruiker leeft.
Daarom moet men bij de berekening kijken naar de leeftijd van de vruchtgebruiker en de levensverwachting.

In mijn opleiding over vastgoed vindt je de eenvoudige interactieve rekentool, die het allemaal voor je uitrekent.

tuinbouwer met groentenmand