Stoppen is moeilijker dan starten. 
Bij de start staan tal van adviseurs klaar om je papieren in te vullen.
Bij het stoppen sta je er meestal alleen voor.

Wat moet je nog allemaal doen nadat je aanvraag voor stopzetting is goedgekeurd door de VLM

 1. Narekenen of de stopzettingsvergoeding en eventuele sloopvergunning overeenkomt met wat je verwachtte.
 2. Apart nog eens aanvragen uitbetaling stopzetting en eventueel aanvragen uitbetaling sloopvergoeding.
  Als je dit vergeet binnen de opgelegde termijn aan te vragen, krijg je geen vergoeding.
  Zorg dat alle bewijzen tijdig zijn toegevoegd.
 3. Kadastraal inkomen aanpassen voor de gebouwen.
  Zorg er wel voor dat je alle documenten en bewijzen goed bewaart.
  In het verleden kon men dit op kadaster niet meer terugvinden en moesten ondernemers nog jaren betalen.
  Let ook op of dit op je volgende afrekening onroerende voorheffing is aangepast.

 4. Verzekeringen aanpassen aan lager risico
  • Bij iedere fase van stopzetting melden aan verzekeringsagent: dit kan in meerdere stappen
  • Vermindering van risico geeft een teruggave van betaalde premie
 5. Rendac abonnement aanpassen aan lagere dierbezetting (moet voor volgende factuur!)
 6. KBO aanpassen van activiteiten onderneming
 7. DGZ informeren stopzetting en overtal van ringnummers terugsturen
 8. FAVV provinciale afdeling afmelden van varkensactiviteit via mail naar de provinciale eenheid met mededeling
 9. VMM ivm waterheffing
  • meter grondwatermeter laten staan, anders een heffing op totale vergunde m3
 10. Stopzetting van wettelijk verplichte personenvolgsysteem AGR-GPS : abonnement tijdig opzeggen.
 11. Functiewijziging woning van ‘agrarisch’ naar ‘residentieel’ indien hoofdinkomen niet meer agrarisch is
  • Doe dit zeker lang genoeg voor vererving of verkoop aan niet landbouwer.
  • Indien je dit vergeet, kunnen je erfopvolgers dit niet meer regulariseren.
 12. Functiewijziging gebouwen zeker aanpassen als er geen dieren meer zitten.
  • Een gebouw gebruiken voor iets anders is een milieudelict.
 13. Vergunning accijnzen “energieproducten en elektriciteit” aanpassen (accijnsverlaging)
 14. Ontvanger gemeentebelasting informeren
  • opcentiemen op de onroerende voorheffing en leegstandheffing
 15. Ontvanger provinciebelastingen informeren
  • enkel bij stopzetting van ondernemersnummer (KBO geeft dit ook door)
 16. Opvragen van aandelen bij coöperaties
 17. Bank informeren (aanpassing financiering bedrijfskapitaal)
 18. Provisie voorzien voor inkomstenbelastingen, BTW en sociale bijdragen
 19. Voorschotten sociale bijdragen aanpassen aan nieuw verwacht inkomen
 20. Betaalde abonnementen en lidmaatschappen heroverwegen: bekijk alle betalingen van vorig jaar en kijk naar de verborgen opgelegde kosten, die je voortaan kan vermijden.

Kijk ook naar volgende links:

Dreig je failliet te gaan of heb je psychische problemen?

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.