De Mestbank gaat voor elke landbouwer na of het aantal dieren niet hoger is dan de beschikbare nutriëntenemissierechten (NER). Ondanks de ruime marge aan beschikbare NER in Vlaanderen, zijn er jaarlijks een 800 à 900-tal landbouwers die meer dieren houden
dan toegelaten volgens hun NER. Ongeveer de helft kreeg reeds eerder een NER-boete opgelegd.
Ongeveer een kwart van de landbouwers compenseren hun NER-overschrijding in het volgende productiejaar, door NER bij te kopen of minder dieren te houden. (bron: Mestbankrapport 2022 pagina 111)

Tip: Reken nu al uit of je niet in overtreding bent.
Je kan nu nog maatregelen nemen om de Mestbankaanslag te voorkomen.
Naar gelang het jaar vordert, verminderen je kansen.
Na 1 januari zijn alle deskundigen bezet met de voorbereidingen van de volgende mestbankaangifte en verzamelaanvraag.

Terwijl je bezig bent:

Volg voldoende cursussen over het gebruik van het Mestbankloket, SMIL, SNAPP, AGR-GPS, MTIL, MVC, Uitrijtool, Nitraatmeldpunt, Volmachtenbeheer, BO-loket…. zodat je kan proberen boetes te voorkomen.

Of neem een abonnement bij een gespecialiseerd bedrijfsvoorlichter.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.