Update:

  • Heel wat varkenshouders hebben hun berichtenbox in Mestbankloket nog niet geopend. Kijk na of je ook een uitnodiging hebt gekregen.
  • Het is niet in het belang van leveranciers dat veel varkenshouders deelnemen. Ik hoor verschillende varkenshouders, die ten onrechte te horen krijgen van hun vertegenwoordiger, dat ze geen beroep kunnen doen op de vrijwillige stopzetting.
    Neem zelf actie en vraag advies aan je milieuadvieskantoor.

Vanaf maandag 30/10/23 en morgen 31/10/23 kregen 2688 varkenshouders in Vlaanderen hun toegangsticket (voucher) tot de regeling Vrijwillige Stopzetting Varkenshouderij via een bericht in hun Mestbankloket.
Zij hoeven dus niet meer aan te tonen, dat ze bij de doelgroep horen.

Wie geen voucher ontving, maar wel denkt in aanmerking te komen, kan zich ook aanmelden.

Belangrijk:
Wie zich daarom inschrijft voor de Vrijwillige Stopzetting Varkenshouderij, krijgt een vrijblijvend aanbod.
Tegen dat de beslissing van de VLM over de aanvraag Vrijwillige Stopzetting terugkomt, zijn de kwesties van hervergunningen en de definitieve PAS opgelost.
Indien de ondernemer ondertussen tot een ander inzicht gekomen is, heeft hij nog steeds de mogelijkheid om geen gebruik te maken van het aanbod.

Gezien de administratielast om een dossier in te kunnen dienen, wordt niet verwacht dat er veel ‘onbedoelde’ aanvragen gebeuren.

Wat brengt de stopzettingsvergoeding en sloopvergoeding nu op?
Kijk per stal na

  • Wat het initiële bouwjaar was. (Renovaties tellen niet mee).
  • Hoeveel dieren er aangegeven zijn voor productiejaar 2021 (aangifte 2022): dit is lager dan het aantal vergunde plaatsen.

Vraag aan

  • je bedrijfseconomisch adviseur hoeveel kosten ermee gepaard gaan.
  • je fiscaal adviseur hoeveel belastingen je op het saldo gaat betalen: verschil tussen aanvragen voor of na 1 januari.
  • je milieudeskundige welke documenten je moet klaarleggen zodat hij/zij de aanvraag tijdig en volledig kan versturen.

Wie nog vragen heeft over de eventuele herbestemming van gebouwen, kan via een milieudeskundige een pre-advies vragen.