Na wat opzoekwerk ontdekte ik dat heel wat vennootschappen in de land- of tuinbouw nog niet erkend zijn als LandbouwOnderneming (LO).

(Nog erger: er zijn nog honderden Landbouwvennootschappen, die nog niet omgezet zijn)

Belang van LO:

Inkomstenbelasting

 • VOFLO en CommVLO kunnen kiezen om niet belast te worden volgens vennootschapsbelasting, of de winst van de onderneming belast wordt in hoofde van de vennoten (met gebruik van de belastingvrije som)
  • kunnen kiezen voor boekhouding of landbouwforfait
  • niet onderworpen aan de boekhoudplicht
  • niet onderworpen aan de verplichting tot opmaak en neerlegging van een jaarrekening.
 • (BVLO)
  • steeds in de vennootschapsbelasting belast
  • onderworpen aan de boekhoudplicht
  • de verplichting om een jaarrekening op te maken en neer te leggen bij de Nationale Bank.

BTW

 • De bijzondere btw-regeling voor landbouwers kan worden toegepast door vennootschappen die erkend zijn als LO.

Pachtwet

 • gebruik van pachtgoederen door de vennootschap met erkenning LO kan gelijkgesteld worden met een persoonlijke uitbating.

Overnames van aandelen door derden

Voorwaarden om de erkenning Landbouwonderneming aan te vragen (link):

 • Je moet aan alle voorwaarden voldoen: je kan ze best goed nalezen.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.