Water wordt een probleem.

Het gebruik wordt ‘pokkeduur’. Gevolgen van tijdelijke tekorten en overvloed.

In de land- en tuinbouw is men zich daar al lang van bewust.

Nu is er ook een gratis waterscan voor ondernemingen.
Aan te vragen via Vlaio.

Gratis waterscan helpt Vlaamse ondernemingen om water te besparen

  • Een deskundige van één van de geselecteerde studiebureaus komt langs om een zicht te krijgen op de waterhuishouding.
  • Een drietal weken later krijgt de onderneming een rapport met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen.
  • De onderneming kan hier meteen mee aan de slag gaan en zijn waterverbruik drastisch minderen.

Best zo snel mogelijk aanmelden, want ik verwacht zeer veel interesse en beperkt budget.

Hoe vraag je een waterscan aan?

Veel succes.